Apie pakeitimus, susijusius su ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpomis

Vyriausybė 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 47 pakeitė Ligos ir motinystes socialinio draudimo pašalpų nuostatus, patvirtintus 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86, siekdama juos suderinti su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimais, kuriais:

– ligos pašalpos dydis nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos padidintas iki 80 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio ;

– besimokantiems asmenims iki 26 m., neturintiems reikiamo socialinio draudimo stažo, nustatyta teisė gauti ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) ar tėvystės pašalpą, tapus apdraustaisiais ir iki mokslo baigimo.   

Atitinkamai nuostatuose patikslinti ligos pašalpos dydžiai – išbrauktos nuostatos, reguliavusios ligos pašalpos dydžius nuo trečiosios iki septintosios laikinojo nedarbingumo dienos, t. y. 40 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Taip pat nustatyta, kad besimokantys asmenys iki 26 m., kurie neįgijo reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi atitinkamose mokymo įstaigose, turi teisę gauti:

ligos pašalpą, jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėn. nuo mokslo baigimo;

motinystės pašalpą, jeigu nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos per 12 mėn. nuo mokslo baigimo;

tėvystės pašalpą, jeigu tėvystės atostogos suteikiamos per 12 mėn. nuo mokslo baigimo;

motinystės (tėvystės) pašalpą, jeigu vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėn. nuo mokslo baigimo arba atskirais atvejais nuo kitos dienos po dienos, kurią baigiasi nėštumo ir gimdymo atostogos ar tėvystės atostogos.

Anksčiau visų šių pašalpų gavimas buvo siejamas su sąlyga – tapti apdraustuoju (įsidarbinti) per 3 mėn. nuo mokslo baigimo. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. ir taikomi asmenims, įgijusiems teisę gauti socialinio draudimo pašalpas po šio įstatymo įsigaliojimo, o nuostatų pakeitimai įsigaliojo tik nuo 2015-02-02.