Ar gali generalinis direktorius vienašališkai sumažinti savo darbo užmokestį dėl pablogėjusios finansinės įmonės būklės dėl karantino?

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. nustato, kad vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas).

Darbdaviui, pablogėjus įmonės finansinei būklei dėl karantino, rekomenduotume pasinaudoti Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. ir paskelbti generaliniam direktoriui dalinę prastovą. Be to, pastaruoju atveju būtų galima pasinaudoti ir darbo užmokesčio subsidijomis pagal Užimtumo įstatymo 41 str. 21 d.