Ar galima tęsti prastovas dėl karantino pasekmių, karantinui pasibaigus?

Taip, galima tęsti prastovas, bet keisis teisinis pagrindas ir darbuotojo užmokesčio apmokėjimas.

Karantinas Lietuvoje įvestas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Panaikinus anksčiau minėtą nutarimą, nebebus galima pasinaudoti Darbo kodekso (toliau – DK) 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu teisiniu pagrindu, t. y. paskelbti prastovą dėl karantino sukeltų pasekmių. Tęsiant prastovas po karantino, bus taikoma DK 47 str. 1 d. 1 p.

Pasibaigus karantinui, už 1 prastovos darbo dieną mokamas vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU), už kitas 2 ir 3 prastovos darbo dienas – 2/3 VDU (buvimo darbovietėje prastovos metu mokamas VDU), o kai prastova tęsiasi ilgiau nei 3 darbo dienas – mokama 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Primename, kad karantino metu, paskelbus prastovas dėl karantino, privalu mokėti ne mažesnį darbo užmokestį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai darbuotojo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.