Ar, paskelbus prastovas dėl karantino, kaupiasi kasmetinės atostogos? Ar prastovų laikotarpiu gaunamas darbo užmokestis įtraukiamas apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį? Ar prastovos turės įtakos atostoginių apskaičiavimui?

Taip, kasmetinės atostogos kaupiasi, paskelbus prastovas dėl karantino.

Prastovų laikotarpiu gaunamas darbo užmokestis nepatenka į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą.

Prastovos neturės įtakos atostoginių apskaičiavimui, nes atostoginiai skaičiuojami pagal vidutinį darbo užmokestį (Darbo kodekso 130 str. 1 d.).

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 nustatytą vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką arba kolektyvinę sutartį, arba darbo apmokėjimo sistemą, jei pastaraisiais aktais numatoma geresnė vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka.

Darbo kodekso 47 str. nenustato, kad už prastovą vidutinis darbo užmokestis būtų skaičiuojamas kita tvarka.