Atlyginimų perskaičiavimas 2019 metais

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad, pagal 2018 m. birželio 28 d. priimto Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1336 9 straipsnio 4 dalį, iki 2018 m. gruodžio 31 d. darbdaviai be išankstinio darbuotojų sutikimo turėjo pakeisti sudarytas darbo sutartis, padidindami nustatytus darbo užmokesčius 1,289 karto. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad darbuotojo neto darbo užmokestis dėl tokio perskaičiavimo negalėjo sumažėti.
Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad, bendradarbiaudama su „Sodra“, stebi šių pakeitimų įgyvendinimą ir vasario mėnesį atliks analitinį tyrimą dėl darbo užmokesčio keitimo.
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus ir esant galimiems nukrypimams nuo reikalavimų, tokiems atvejams bus taikomos poveikio priemonės bei kontrolė.