Atnaujintas statybos darbams priskiriamų / nepriskiriamų paslaugų sąrašas

VMI raštu Nr. RM-2706 buvo paskelbusi papildomą statybos / ne statybos darbų sąrašą, kuris buvo sudarytas pagal Aplinkos ministerijos VMI pateiktą papildomą informaciją. Šiame sąraše pateikiamas mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d., rūšių V sąrašas, sudarytas pagal individualius Aplinkos ministerijos atsakymus mokesčių mokėtojams. Papildomai raštu Nr. RM-6667 VMI pranešė apie minėto sąrašo nuostatų patikslinimą, kadangi Aplinkos ministerija informavo, jog pripažintame tinkamu naudoti ar užbaigtame statyti vandentiekio inžineriniame tinkle ar vandentiekio inžinerinėje sistemoje įrangos (filtravimo) montavimas / profilaktikos darbai nepriskirtini statybos darbams. Geriamojo vandens įrangos (filtro) montavimas, kai naujai įrengiamas vidaus ar lauko vandentiekis, priskirtinas statybos darbams. Atitinkamai V sąraše atlikti šie patikslinimai:

– 54 p. išdėstytas taip: ,,Naujo vandens filtro sumontavimas (nepriklausomai nuo sumontavimo / išmontavimo būdo), vandens slėgio pakėlimo sistemos (stacionarios) prijungimas (KAI NAUJAI ĮRENGIAMAS VIDAUS AR LAUKO VANDENTIEKIS)“ – papildyta informacija didžiosiomis raidėmis;

– sąrašas papildytas nauju 92 punktu: ,,Naujo vandens filtro sumontavimas (nepriklausomai nuo sumontavimo / išmontavimo būdo), vandens slėgio pakėlimo sistemos (stacionarios) prijungimas (KAI DARBAI ATLIEKAMI PRIPAŽINTAME TINKAMU NAUDOTI AR UŽBAIGTAME STATYTI VANDENTIEKIO INŽINERINIAME TINKLE AR VANDENTIEKIO INŽINERINĖJE SISTEMOJE)“.

Taigi nuo šiol minėtame V sąraše galima rasti 54 paslaugų rūšis, priskirtinas statybos darbams, ir 38 – nepriskirtinas (iš viso – 92). Atnaujintą V sąrašą galite rasti čia.