Atnaujintos atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės

2018 m. spalio 4 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-77, kuriuo pakeitė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – Taisyklės). 2018 m. spalio 10 d. VMI išplatino savo 2018 m. spalio 5 d. pranešimą Nr. (32.44-31-3E)RM-34442 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo“, kuriuo informuoja apie atliktus pakeitimus. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Kaip nurodo pati VMI, pakeitimai atlikti atsižvelgiant į VMI teikiamų administracinių paslaugų modernizavimo plano reikalavimus. Siekiant mažinti mokesčių mokėtojų patiriamą administracinę naštą, Taisyklėse atsisakoma nuostatų, susijusių su juridinio asmens sprendimo dėl veiklos nevykdymo kopijos pateikimu Valstybinei mokesčių inspekcijai.