Keitėsi informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo į kitą ES valstybę narę tvarka

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

Pakeista panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su kaitinamojo tabako produktais ir elektroninių cigarečių skysčiu

Patvirtinta kaitinamojo tabako produktų gabenimo į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tvarka

Keitėsi akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A pildymo ir pateikimo tvarka

Keitėsi akcizų apskaitos tvarka

VA-64 Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Publikavimo data: 2019-01-26 Kategorija: Akcizai, Įsakymai