Pakeistas Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašas

Papildytas Specialiųjų fiskalinių teritorijų sąrašas

Keitėsi informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo į kitą ES valstybę narę tvarka

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

Pakeista panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarka

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su kaitinamojo tabako produktais ir elektroninių cigarečių skysčiu