Dėl informavimo apie akcizais apmokestinamas prekes pareigos panaikinimo

Papildytas Specialiųjų fiskalinių teritorijų sąrašas

Keitėsi informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių išsiuntimo į kitą ES valstybę narę tvarka

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

Keitėsi akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A pildymo ir pateikimo tvarka

VA-64 Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Publikavimo data: 2019-01-26 Kategorija: Akcizai, Įsakymai