Pakeistos Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų) teikimo automatų modelių sąrašo taisyklės

Patvirtintos naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės

Keitėsi duomenų apie apradustuosius ir draudėjus teikimo tvarka

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Ar UAB direktorius gali dirbti 0,25 etato? Jis dirba kitoje įmonėje visu etatu. Ar gali UAB dirbti be buhalterio, jeigu per metus būna 1 sąskaita (5 000 Eur)?

Ar yra privaloma pildyti kelionės lapus? Ar jie (reikalingi) būtini? Ar galima kurą nurašyti be kelionės lapų?

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas