Pakeistas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

Pakeistos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės

Bendrovėje pirmą kartą bus atliekamas finansinių ataskaitų auditas. Ar finansines ataskaitas akcininkų susirinkime galima patvirtinti tik gavus galutinę auditoriaus išvadą?

Nustatytos 2020 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Jeigu įmonės rengiamas sąskaitų planas neatitinka Buhalterinės apskaitos duomenų teikimo standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) reikalavimų, ar reikia keisti įmonės sąskaitų planą?

Daugiabučio namo savininkų bendrija nevykdo veiklos, bet nėra likviduota. Ar reikia VĮ Registrų centrui teikti metines ataskaitas (už 2017 ir 2018 m.)?

Ar, juridiniam asmeniui (kreditoriui) nurašant kito juridinio asmens (skolininko) beviltišką skolą ir atstatant PVM, būtina išrašyti PVM sąskaitą faktūrą ir ją deklaruoti išmaniosios mokesčių administravimo sistemoje (i.MAS)?