Kokie būtini elementai norint traukti į apskaitą nakvynę, banko kortele rezervuotą per platformas Airbnb ar Booking.com? Ar reikia sąskaitos (invoice)?

Ar reikia atsispausdinti ir kaip saugoti el. PVM sąskaitas faktūras?

Kur rasti transporto priemonių (vilkikų) rinkos vertę? Kiek gali skirtis rinkos vertė nuo pardavimo vertės?

Ar individualią veiklą vykdančio asmens išrašomoje sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti asmens kodą? Ar galima jo nerašyti?

Ar įmonės privalo pildyti automobilio kelionės lapus?

Bendrovėje pirmą kartą bus atliekamas finansinių ataskaitų auditas. Ar finansines ataskaitas akcininkų susirinkime galima patvirtinti tik gavus galutinę auditoriaus išvadą?

Jeigu įmonės rengiamas sąskaitų planas neatitinka Buhalterinės apskaitos duomenų teikimo standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) reikalavimų, ar reikia keisti įmonės sąskaitų planą?

Daugiabučio namo savininkų bendrija nevykdo veiklos, bet nėra likviduota. Ar reikia VĮ Registrų centrui teikti metines ataskaitas (už 2017 ir 2018 m.)?