Pakeistos Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų) teikimo automatų modelių sąrašo taisyklės

Keitėsi duomenų apie apradustuosius ir draudėjus teikimo tvarka

Pakeistos kasos aparatų naudojimo taisyklės

Pakeistos kasos aparatų naudojimo taisyklės

Patvirtintos pinigų priėmimo ir išmokėjimo bei bilietų naudojimo apskaitos taisyklės

Pakeistos i.MAS naudojimo taisyklės

1K-372 Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2018-12-28 Kategorija: Buhalterinė apskaita, Įsakymai