VA-40 Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumento išrašymo

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: Buhalterinė apskaita, Įsakymai

3D-491 Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: Buhalterinė apskaita, Įsakymai