Atnaujintas Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Darbuotojas parašo prašymą atleisti iš darbo pagal DK 55 str., bet po dviejų dienų suserga. Ar suėjus prašyme nurodytai datai galima jį atleisti, nors jis vis dar serga? Ar nėra būtinas jo sutikimas atleisti ligos metu ar nukelti atleidimo datą po ligos?

Gauta darbuotojo SMS žinutė, kurioje rašoma, kad jis daugiau neateis į darbą. Ar galima tai traktuoti kaip prašymą nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva?

Ar reikalingas darbuotojo raštiškas sutikimas perkeliant dirbti keletui dienų į tos pačios įmonės kitą padalinį?

Patvirtinta nauja dokumentų, suteikiančių teisę dirbti užsieniečiams, išdavimo tvarka

Darbo sutarčių sudarymo atmintinė

Už kokį laikotarpį galima turėti sukaupus nepanaudotas atostogas?