Už kokį laikotarpį galima turėti sukaupus nepanaudotas atostogas?

Ar galima mokėti dienpinigius, jei darbuotojas dirba ne visu etatu – 2 val. per dieną?

Darbdavys atsisako mokėti dienpinigius. Ar yra kokios nors sankcijos tokiam darbdavio savivaliavimui?

Ar galima susitarti su darbdaviu dėl ilgesnių nei 20 darbo dienų atostogų?

Darbuotojai nenori eiti atostogų. Ar yra kokia galimybė išmokėti darbuotojams sukauptas atostogas, jų neatleidžiant ir vėl nepriimant, su jų sutikimu, jiems neinant atostogų ir mokant darbo užmokestį? Norėtume išvengti naujų darbo sutarčių pasirašymo.

Ar lauko priedus galima mokėti statybininkams, dirbantiems lauke? Jeigu galima, ar jie turi būti mokami nuo atlyginimo „ant popieriaus“?

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašai

Keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės