Kaip asmenį įdarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį?

Kokius mokesčius mažoji bendrija turi sumokėti išmokėdama užmokestį mažosios bendrijos vadovui, kai jis yra mažosios bendrijos narys ir yra sudaręs darbo sutartį su kitu juridiniu asmeniu?

Kaip bendrovė, sudarydama darbo sutartį su direktoriumi arba vyr. buhalteriu, gali įsitikinti, kad direktorius ar vyr. buhalteris neužtrauks nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso?

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius

Įmonėje dirba savanoriai pagal savanoriavimo sutartį. Ar įmonė gali padengti jų transporto sąnaudas? Ar gali padengti maisto sąnaudas?