Darbuotojas išleistas mokymosi atostogų. Jis mokosi aukštojoje mokykloje. Ar galima už tas dienas mokėti vidutinį DU?

Ar būtinas akcininkų susirinkimas, kuris įgaliotų akcininką pasirašyti darbo sutarties su direktoriumi pakeitimą nuo 2019-01-01? Ar užtenka vyr. buhalterei pasirašyti kartu su juo?

Ar UAB direktorius gali dirbti 0,25 etato? Jis dirba kitoje įmonėje visu etatu. Ar gali UAB dirbti be buhalterio, jeigu per metus būna 1 sąskaita (5 000 Eur)?

Vairuotojas užsienio komandiruotėje per vieną dieną gali pasikrauti ir iškrauti prekes keliose skirtingose šalyse. Ar galima dienpinigius skaičiuoti išvedus vidurkį?

Darbuotojas parašo prašymą atleisti iš darbo pagal DK 55 str., bet po dviejų dienų suserga. Ar suėjus prašyme nurodytai datai galima jį atleisti, nors jis vis dar serga? Ar nėra būtinas jo sutikimas atleisti ligos metu ar nukelti atleidimo datą po ligos?

Gauta darbuotojo SMS žinutė, kurioje rašoma, kad jis daugiau neateis į darbą. Ar galima tai traktuoti kaip prašymą nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva?

Ar reikalingas darbuotojo raštiškas sutikimas perkeliant dirbti keletui dienų į tos pačios įmonės kitą padalinį?

Už kokį laikotarpį galima turėti sukaupus nepanaudotas atostogas?

Ar galima mokėti dienpinigius, jei darbuotojas dirba ne visu etatu – 2 val. per dieną?