Kokius mokesčius mažoji bendrija turi sumokėti išmokėdama užmokestį mažosios bendrijos vadovui, kai jis yra mažosios bendrijos narys ir yra sudaręs darbo sutartį su kitu juridiniu asmeniu?

Kaip bendrovė, sudarydama darbo sutartį su direktoriumi arba vyr. buhalteriu, gali įsitikinti, kad direktorius ar vyr. buhalteris neužtrauks nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso?

Įmonėje dirba savanoriai pagal savanoriavimo sutartį. Ar įmonė gali padengti jų transporto sąnaudas? Ar gali padengti maisto sąnaudas?

Darbuotojas išleistas mokymosi atostogų. Jis mokosi aukštojoje mokykloje. Ar galima už tas dienas mokėti vidutinį DU?

Ar būtinas akcininkų susirinkimas, kuris įgaliotų akcininką pasirašyti darbo sutarties su direktoriumi pakeitimą nuo 2019-01-01? Ar užtenka vyr. buhalterei pasirašyti kartu su juo?

Ar UAB direktorius gali dirbti 0,25 etato? Jis dirba kitoje įmonėje visu etatu. Ar gali UAB dirbti be buhalterio, jeigu per metus būna 1 sąskaita (5 000 Eur)?

Vairuotojas užsienio komandiruotėje per vieną dieną gali pasikrauti ir iškrauti prekes keliose skirtingose šalyse. Ar galima dienpinigius skaičiuoti išvedus vidurkį?