Kuriuo atveju pagal terminuotą darbo sutartį dirbantiems darbuotojams privalu pasiūlyti laisvą darbo vietą?

Ar įmonė turi teisę skirti baudą darbuotojui, kuris apsvaigęs nuo alkoholio, atvyko į savo darbo vietą atlikti darbo funkciją?

Ar galima nustatyti įmonėje skirtingą darbo laiko apskaitą? Daliai kolektyvo (apsaugos darbuotojams, valytojams, ūkvedžiams, elektrikams) taikytume suminę darbo laiko apskaitą, o likusiam kolektyvui – nekintančio darbo laiko režimą?

Ar galima darbo skelbime vietoj atlyginimo intervalo ar bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio nurodyti vidutinį darbo užmokestį?