Ar įmonė turi teisę skirti baudą darbuotojui, kuris apsvaigęs nuo alkoholio, atvyko į savo darbo vietą atlikti darbo funkciją?

Ar galima nustatyti įmonėje skirtingą darbo laiko apskaitą? Daliai kolektyvo (apsaugos darbuotojams, valytojams, ūkvedžiams, elektrikams) taikytume suminę darbo laiko apskaitą, o likusiam kolektyvui – nekintančio darbo laiko režimą?

Ar galima darbo skelbime vietoj atlyginimo intervalo ar bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio nurodyti vidutinį darbo užmokestį?

Ar darbdavys įsakymu gali nustatyti palankesnes darbuotojų darbo sąlygas (pvz., ilgesnes atostogas) nei DK ar kolektyvinėje sutartyje?

Kuriais atvejais darbdavys privalo pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?

Kaip nutraukti darbo santykius su darbuotoju, kuris nepasirodo savo darbo vietoje visą darbo dieną ir nepavyksta su juo susisiekti?

Kokio dydžio atlyginimą turi sumokėti įmonė iš darbo atleistam darbuotojui už priverstinės pravaikštos laiką?