Darbuotojas parašo prašymą atleisti iš darbo pagal DK 55 str., bet po dviejų dienų suserga. Ar suėjus prašyme nurodytai datai galima jį atleisti, nors jis vis dar serga? Ar nėra būtinas jo sutikimas atleisti ligos metu ar nukelti atleidimo datą po ligos?

Gauta darbuotojo SMS žinutė, kurioje rašoma, kad jis daugiau neateis į darbą. Ar galima tai traktuoti kaip prašymą nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva?

Ar reikalingas darbuotojo raštiškas sutikimas perkeliant dirbti keletui dienų į tos pačios įmonės kitą padalinį?

Už kokį laikotarpį galima turėti sukaupus nepanaudotas atostogas?

Ar galima mokėti dienpinigius, jei darbuotojas dirba ne visu etatu – 2 val. per dieną?

Darbdavys atsisako mokėti dienpinigius. Ar yra kokios nors sankcijos tokiam darbdavio savivaliavimui?

Ar galima susitarti su darbdaviu dėl ilgesnių nei 20 darbo dienų atostogų?

Darbuotojai nenori eiti atostogų. Ar yra kokia galimybė išmokėti darbuotojams sukauptas atostogas, jų neatleidžiant ir vėl nepriimant, su jų sutikimu, jiems neinant atostogų ir mokant darbo užmokestį? Norėtume išvengti naujų darbo sutarčių pasirašymo.

Ar lauko priedus galima mokėti statybininkams, dirbantiems lauke? Jeigu galima, ar jie turi būti mokami nuo atlyginimo „ant popieriaus“?

Darbdavys informavo, kad parduoda verslą. Jeigu darbuotojas nuspręstų nutraukti darbo sutartį, ar jis turėtų teisę į išeitines kompensacijas?