Jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse ir jam prastova karantino metu paskelbta tik viename darbe, o kitame ne, tai ar jis turi teisę į kompensaciją iš valstybės ir nuo kokios sumos ta kompensacija bus išmokėta?

Ar gali UAB „A“ darbuotojas tuo pačiu metu dirbti ir Latvijos įmonėje? Lietuvos UAB „A“ buhalterija apie tai nežino. Ar reikia kaip nors reaguoti?

Kaip darbuotojui apmokami naktiniai viršvalandžiai švenčių dienomis? Ar darbuotojui už tokius viršvalandžius reikia mokėti ne mažesnį kaip dvigubą darbuotojo darbo užmokesčio dydį, ar ne mažesnį kaip du su puse?

Kokius mokesčius mažoji bendrija turi sumokėti išmokėdama užmokestį mažosios bendrijos vadovui, kai jis yra mažosios bendrijos narys ir yra sudaręs darbo sutartį su kitu juridiniu asmeniu?

Kaip bendrovė, sudarydama darbo sutartį su direktoriumi arba vyr. buhalteriu, gali įsitikinti, kad direktorius ar vyr. buhalteris neužtrauks nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso?

Įmonėje dirba savanoriai pagal savanoriavimo sutartį. Ar įmonė gali padengti jų transporto sąnaudas? Ar gali padengti maisto sąnaudas?