Pareigos panaikinimas pranešti (nurodyti) darbdaviui apie gyvenamosios vietos savivaldybę

Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius

Nuo 2019-02-12 nauja pavyzdinė darbo sutartis

Patvirtinta nauja dokumentų, suteikiančių teisę dirbti užsieniečiams, išdavimo tvarka

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės

EV-95 Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo

Publikavimo data: 2017-07-10 Kategorija: Darbo santykiai, Įsakymai