VDI patvirtino juridinių ir fizinių asmenų pagal sutartis su darbdaviu atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas/jų dalį

Pareigos panaikinimas pranešti (nurodyti) darbdaviui apie gyvenamosios vietos savivaldybę

Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius

Nuo 2019-02-12 nauja pavyzdinė darbo sutartis

Patvirtinta nauja dokumentų, suteikiančių teisę dirbti užsieniečiams, išdavimo tvarka

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės