Aktualūs Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pakeitimai

Keitėsi Darbo kodeksas

Darbo skelbimuose turės būti nurodomas siūlomas bazinis darbo užmokestis

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašai