Pakeisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas ir Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas

Kaip asmenį įdarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį?

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Dėl informacijos pateikimo apie Lietuvoje dirbančius ar komandiruojamus užsieniečius

Nuo 2019-02-12 nauja pavyzdinė darbo sutartis

Pareiga darbdaviams pateikti „Sodrai“ duomenis apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius

Keitėsi Darbo kodeksas