Pakeisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas ir Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas

Kaip asmenį įdarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį?

587 Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-06-15 Kategorija: Darbo santykiai, Nutarimai