2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Įmonės biuras yra miesto centre, kur nėra nemokamos automobilių aikštelės. Darbdavys sudarė su darbuotojais automobilių panaudos sutartis ir apmoka stovėjimo išlaidas. Ar tokios pajamos nebus pripažintos pajamomis natūra?

Užsienio atlikėjai (fiziniai asmenys) atlieka vaidmenį Lietuvoje vykstančiame festivalyje. Ar apmokestinama GPM? Ar mokamas PVM?