Pakeista pranešimo apie mokesčių mokėtojų permokos ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimą forma

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, pateikimo taisyklės

Dėl 2018 metais gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Keitėsi metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Keitėsi deklaracijos GPM312 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Patvirtintos gyventojo pranešimo apie išlaidas užpildymo bei pateikimo taisyklės

Keitėsi Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės