2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas vietoje GPM309 pildys metinės pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM314

Pakeista pranešimo apie mokesčių mokėtojų permokos ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimą forma

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka

Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, pateikimo taisyklės

Dėl 2018 metais gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo