Fizinis asmuo, gyvenantis Lietuvoje, turi nekilnojamojo turto kitoje valstybėje narėje. Nekilnojamasis turtas nuomojamas, nuo nuomos pelno sumokami mokesčiai valstybei narei, kurioje yra nekilnojamasis turtas. Ar neatsiranda mokesčių prievolės Lietuvoje? Ar tai reiktų deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje?

Dėl finansinių priemonių perleidimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-557-575/2019

Dėl 2018 metais gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Keitėsi metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Keitėsi metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos užpildymo taisyklės