VMI pakeitė komentarą dėl kompensacijų darbuotojams apmokestinimo

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka