Pateiktas išaiškinimas dėl GPMĮ 17 str. 1 d. 14 ir 14-1 p. numatytų lengvatų darbdavio darbuotojo naudai mokamoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymo

VMI pakeitė komentarą dėl kompensacijų darbuotojams apmokestinimo

Atnaujinta pranešimo apie ilgalaikio turto priskyrimą individualiai veiklai tvarka