(18.22-31-1)-RM-17869 Informacinis pranešimas dėl 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 ,,Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: GPM, VMI komentarai

(18.18-31-1)-RM-19042 Dėl VMI prie FM 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: GPM, VMI komentarai