Ar reikia registruoti kolektyvinės sutarties pakeitimus?

Pagal reorganizavimo sąlygas, viena įmonė kitai perdavė ilgalaikį turtą. Kaip šis turtas turi būti perduotas: užtenka perdavimo akto ar reikia išrašyti ir sąskaitą faktūrą?

Keitėsi informavimo apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atliekančius asmenis tvarka

IĮ savininkas per 2018 m. išsimokėjo daugiau dividendų, nei įmonė metų gale turėjo pelno. Ar IĮ savininkas turėtų grąžinti viršytą pinigų sumą?

Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo

Keitėsi Labdaros ir paramos įstatymas

Kur galima rasti informaciją, kas yra paskirtas bankrutuojančios įmonės administratoriumi?