Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų bei ūkinių bendrijų įstatymų pakeitimai

Kokius sprendimus reikia priimti, norint pakeisti išeinantį darbo tarybos narį (darbuotojas savo iniciatyva planuoja nutraukti darbo sutartį)?