Kaip organizuoti nuotolinį darbą įmonėje dėl karantino?

Ar būtina teikti Užimtumo tarnybai susitarimą dėl prastovos su darbuotojais ir informavimo formą dėl asmens duomenų?

Ar visos įmonės be išimties gali prašyti subsidijos? Ar yra vertinama per praėjusius laikotarpius parama ar dalyvavimas projektuose?

Kaip elgtis įmonės vadovui, jei laiku negauna akcininkų patvirtinto sprendimo dėl finansinės atskaitomybės teikimo? Kam ir kokia atsakomybė tenka, jei vadovas nuspręs neteikti finansinės atsakomybės neribotą laiką dėl patvirtinto sprendimo negavimo?

Vykdoma konsignacinė prekyba. Kokie turi būti įrodymai? Ar užteks vieno krovinio važtaraščio ir mokėjimo už prekes?

2020 m. sausio 1 d. įmonė turi 300 000 Eur nepaskirstyto pelno. Įmonės vadovas (vienintelis akcininkas) nusprendė išsimokėti 150 000 Eur dividendų. Kaip tai padaryti?

Statybų įmonei paslaugas teikia asmuo, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą (pvz., tinkavimo darbai). Kokių kyla grėsmių mokestine prasme?

Apie kokias išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas reikia pateikti informaciją FR0711 formoje (juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas) ir jos prieduose? Ar tik už suteiktas Lietuvos teritorijoje?