Kokius sprendimus reikia priimti, norint pakeisti išeinantį darbo tarybos narį (darbuotojas savo iniciatyva planuoja nutraukti darbo sutartį)?

Kaip organizuoti nuotolinį darbą įmonėje dėl karantino?

Ar būtina teikti Užimtumo tarnybai susitarimą dėl prastovos su darbuotojais ir informavimo formą dėl asmens duomenų?

Ar visos įmonės be išimties gali prašyti subsidijos? Ar yra vertinama per praėjusius laikotarpius parama ar dalyvavimas projektuose?

Kaip elgtis įmonės vadovui, jei laiku negauna akcininkų patvirtinto sprendimo dėl finansinės atskaitomybės teikimo? Kam ir kokia atsakomybė tenka, jei vadovas nuspręs neteikti finansinės atsakomybės neribotą laiką dėl patvirtinto sprendimo negavimo?