Bendrovės akcininkas suteikia bendrovei paskolą. Ar paskolos sutartis turi būti notariškai patvirtinta ir ar gali būti be palūkanų?

Juridinio asmens vadovui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos buvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už įvykdytą administracinį nusižengimą, nurodytą Mokesčių administravimo įstatymo 401 str. 1 d. 4 p., t. y. juridinis asmuo yra įtraukiamas į neatitinkančių minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų sąrašą. Vadovas nutraukia darbo sutartį, sudarytą su pirmuoju juridiniu asmeniu, ir sudaro kitą su naujuoju. Ar pirmasis juridinis asmuo tampa atitinkantis minimalius patikimo mokesčio mokėtojo kriterijus?

Baldų salonas prekiauja baldais savo patalpose už grynuosius pinigus. Ar nereikia įsigyti kasos aparato?

MB narys nuosavą automobilį nori įnešti kaip turtinį įnašą. Ar reikia išrašyti sąskaitą? Ar reikia perregistruoti automobilį MB vardu?

Ar gali įmonė mokėti dividendus avansu? Pvz., 1 kartą per ketvirtį? 1) Kai įmonė: AB, UAB? 2) Kai įmonė: MB?

Lietuvos įmonė nori įsteigti filialą Lietuvoje. Filialo veikla sutaptų su pagrindinės įmonės vykdoma veikla. Tikslas – atskirti veiklą ir apskaitą atskirų prekybos taškų. Ar toks filialas gali turėti atskirą juridinio asmens ir PVM kodą bei tvarkyti atskirą apskaitą?

Ar reikia registruoti kolektyvinės sutarties pakeitimus?

Pagal reorganizavimo sąlygas, viena įmonė kitai perdavė ilgalaikį turtą. Kaip šis turtas turi būti perduotas: užtenka perdavimo akto ar reikia išrašyti ir sąskaitą faktūrą?

IĮ savininkas per 2018 m. išsimokėjo daugiau dividendų, nei įmonė metų gale turėjo pelno. Ar IĮ savininkas turėtų grąžinti viršytą pinigų sumą?