Priimti Socialinių įmonių įstatymo ir Užimtumo įstatymo pakeitimai

Keitėsi Akcinių bendrovių įstatymas

Pakeistas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Pakeisti kredito unijų veiklą reglamentuojantys įstatymai

Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo pakeitimo

Keitėsi Labdaros ir paramos įstatymas

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas