Patvirtintas Dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašas

Keitėsi Akcinių bendrovių įstatymas

Pakeistas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Pagrindinių teisinių formų juridinių asmenų palyginimas