(32.44-31-3E)-RM-35151 Dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių pakeitimo

Publikavimo data: 2016-12-23 Kategorija: Įmonių veikla, VMI komentarai

(18.2-31-2)-RM-17074 Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. VA-62 „Dėl VMI prie FM 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2015-12-11 Kategorija: Įmonių veikla, VMI komentarai