Naujos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius formų pakeitimai, įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymą