Paskelbta auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalga

62 Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-28 Kategorija: Kita, Muitai, Įsakymai, Kita, Muitai

Pakeistos Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės

Keitėsi mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formų pildymo tvarka