1B-108 Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo

Publikavimo data: 2019-02-18 Kategorija: Kita, Muitai, Įsakymai

Parengta Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma

Paskelbta auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalga

62 Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-28 Kategorija: Kita, Muitai, Įsakymai, Kita, Muitai

Pakeistos Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės