D1-614/VA-99 Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-23 Kategorija: Kita, Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, Įsakymai