Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į valstybės, savivaldybės biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo pakeitimai

Kur rasti VMI skelbiamą 32 000 įmonių, kurios atleidžiamos nuo mokesčių mokėjimo, sąrašą?

Ar kelionės lapai privalomi? Ar galima kokia nors kita ataskaita, pažyma?

Ar nuo 2020 metų bus taikoma 1 000 Eur kompensacija už naujesnius automobilius? Kokios sąlygos?

Panaikintos Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl muitų mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Patvirtinti nauji VMI MAIS nuostatai

Pakeistos formos FR0227 užpildymo ir teikimo taisyklės

Neteko galios Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatai