Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Mokesčių administratoriaus, bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriaus, sprendimų, susijusių piniginių prievolių vykdymu, priėmimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. VA-74 „Dėl Finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje pateikimo / patikslinimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Įmonė paskelbė dalinę prastovą, taip pat teikia prašymą atidėti mokesčių mokėjimą (SODROS, GPM). Ar prašydama subsidijos įmonė gali būti nemokėjusi SODROS ir GPM (sudarius sutartį dėl atidėjimo)? Ar užteks pateikti tik atsiskaitymus su darbuotojais, kaip pagrindimą? Ar įmonė, prašanti subsidijos dėl prastovų, privalo mokėdama darbo užmokestį būti sumokėjusi ir mokesčius nuo darbo užmokesčio (SODRA ir GPM)?

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į valstybės, savivaldybės biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo pakeitimai

Kur rasti VMI skelbiamą 32 000 įmonių, kurios atleidžiamos nuo mokesčių mokėjimo, sąrašą?