Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)

VA-90 Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-03 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

V-57/1B-160 Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo

Publikavimo data: 2018-12-19 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

Patvirtintos gyventojo pranešimo apie išlaidas užpildymo bei pateikimo taisyklės

VA-135 Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo

Publikavimo data: 2018-10-06 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

VA-65 Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2018-07-16 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai