Pakeistas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Valstybės biudžetą kodų sąrašas

Pakeista mokestinės paskolos sutarties sudarymo tvarka

Pakeistas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Atnaujinta Pranešimo apie mokėtinas palūkanas forma

VA-102 Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-02-18 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)

VA-90 Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-03 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

V-57/1B-160 Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo

Publikavimo data: 2018-12-19 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai