Pakeistos FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės

Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės

Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

Pakeistos VMI Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės

Papildyti Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai

Panaikintas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Pakeistas mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Valstybės biudžetą kodų sąrašas

Pakeista mokestinės paskolos sutarties sudarymo tvarka