VMI konsultavimo nauja tvarka nuo 2020-01-01

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo pasikeitimas

VMI pakeitė mokestinės paskolos sutarties formą

Pakeista VMI viršininko patvirtinta FR0287 forma ir pakeista FR0285 forma

Pakeistos VMI Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės bei patvirtinta FR1159 forma

Patvirtinta deklaracijos GPM311 forma bei pavyzdinės formos ir priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Parengtas MAĮ 14 str. 8 d., 33 str. 1 p. ir 40 str. 11, 12, 13 p. komentaras

Pakeistos FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės

Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės