Pakeistos FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės

Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės

Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės

Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauji mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminai

Pakeistos VMI Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės

Papildyti Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai

Dėl užsienio vienetų gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo už nuolatinį Lietuvos gyventoją