Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodų sąrašas

Patvirtinti nauji VMI MAIS nuostatai

Pakeistos formos FR0227 užpildymo ir teikimo taisyklės

Neteko galios Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatai

Pakeistos Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės

Naujos Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklės

Nauja redakcija išdėstyti VMI audito informacinės sistemos nuostatai

Pakeistas Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo aprašas

Pakeistas Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo aprašas

Pakeistas Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas