Įmonė pateikė prašymą atleisti nuo VMI paskirtos baudos, kadangi pažeidimas buvo padarytas dėl klaidinančio VMI paaiškinimo. Kada įmonė gaus iš VMI atsakymą, ar jos prašymas patenkintas?

(32.44-31-3) RM-35822 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-10-24 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-21776 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-06-11 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai