(32.44-31-3)-RM-21297 Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-06-06 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-4103 Dėl VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. Įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-02-10 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(1.20-31-4 E) RAA-20 Dėl VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-01-26 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(32.44-31-3)-RM-40296 Dėl VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-01-12 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai

(18.18-31-1E) RM-38176 Informacinis pranešimas dėl juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių pakeitimo

Publikavimo data: 2017-12-29 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai