Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)

VA-90 Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Publikavimo data: 2019-01-03 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

Įmonė pateikė prašymą atleisti nuo VMI paskirtos baudos, kadangi pažeidimas buvo padarytas dėl klaidinančio VMI paaiškinimo. Kada įmonė gaus iš VMI atsakymą, ar jos prašymas patenkintas?

V-57/1B-160 Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo

Publikavimo data: 2018-12-19 Kategorija: Mokesčių administravimas, Įsakymai

Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

Patvirtintos gyventojo pranešimo apie išlaidas užpildymo bei pateikimo taisyklės

Pakeistos Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės