Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-142-789/2019

Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas