Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

D1-42 Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų formų ir reikalavimų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų spausdinimui patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-25 Kategorija: Aplinkos tarša ir pakuotės, Įsakymai