Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

D1-42 Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų formų ir reikalavimų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankų spausdinimui patvirtinimo

Publikavimo data: 2016-01-25 Kategorija: Aplinkos tarša ir pakuotės, Įsakymai