Pakeisti atliekų deginimo reikalavimai

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas