Nuo 2020 m. liepos 1 d. – transporto priemonių registracijos mokestis

Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-142-789/2019

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas