Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-142-789/2019

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių ir pakuotės atliekomis apskaičiavimas ir deklaravimas