Netrukus sueis terminai pateikti FR0600, FR1070 bei FR0564 formas, suteikta galimybė atidėti mokesčių mokėjimą

Naudingi skaičiai (2020 m. kovo mėn.)