Naudingi skaičiai (2020 m. birželio mėn.)

Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo