Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas

Dėl gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas byloje C‑265/18

Vyriausiojo buhalterio kalendorius (2019 m. gegužės 28 d. – birželio 11 d.)

Kokios komandiruočių išlaidos apmokamos ir atskaitomos iš pajamų?