Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01 pagal planuojamą patvirtinti MMA

Kasmetinių atostogų ir tikslinių atostogų apibendrinamosios lentelės