Keitėsi mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formų pildymo tvarka