Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1b-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1b-522 „Dėl Nebaigtos, baigtos su išlyga, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Keitėsi Labdaros ir paramos įstatymas

Pakeistos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, buhalterinės apskaitos taisyklės

Keitėsi akcizų apskaitos tvarka

Pakeistos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

Pakeistos mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus susitarimo pasirašymo taisyklės

Pakeisti atliekų deginimo reikalavimai

Keitėsi nuostatų, susijusių su atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymu, įsigaliojimo terminas