Nekilnojamojo turto mokestis iki 2019 m. vasario 15 d.

2019 m. NPD skaičiavimo lentelė

Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. sausio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-366-575/2019

Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai turės pateikti duomenis apie savo narius

Atlyginimų perskaičiavimas 2019 metais

Parengta Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma

Paskelbta auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalga

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras