Parengta Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma

Paskelbta auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalga

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Keitėsi metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos užpildymo taisyklės

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Pagal apskaitos rodiklius įmonėje reikalingas auditas. Akcininkai atsisako daryti auditą. Kokios numatytos baudos už audito neatlikimą?