Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Keitėsi metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos užpildymo taisyklės

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Pagal apskaitos rodiklius įmonėje reikalingas auditas. Akcininkai atsisako daryti auditą. Kokios numatytos baudos už audito neatlikimą?

Buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės direktorė ir savininkė yra vienas asmuo. Šiame UAB dirba tik ji viena. Ar gali ji pati tvarkyti savo UAB buhalterinę apskaitą?

Fizinis asmuo prekiauja vaikiškais drabužėliais įsigijęs verslo liudijimą. Per paskutinius 12 mėnesių jis gavo iš šios veiklos 44 000 eurų pajamų. Paskutinį mėnesį fizinis asmuo pardavė savo naudotus asmeninius daiktus (televizorių ir visą buitinę techniką) ir gavo 1 900 eurų pajamų. Ar šiam fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

Kur galima rasti informaciją, kas yra paskirtas bankrutuojančios įmonės administratoriumi?