Kokius dokumentus neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo turi pateikti kartu su Metine pelno mokesčio deklaracija?

Teisė į PVM atskaitą vykdant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus

Teisės į PVM atskaitą atsiradimas asmeniui dar nepradėjus vykdyti PVM apmokestinamos veiklos

Patvirtintas Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašas

Patvirtintas Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas