Ar galima dovanoti dovanų čekius po 100 eurų savo darbuotojams?

Paramos gavėjas dėl direktoriaus mirties šiais metais gali laiku nespėti pateikti finansinių ataskaitų rinkinio Registrų centrui. Kokios tokio nepateikimo laiku pasekmės?

Mažosios bendrijos buhalterė į VMI sąskaitą sumokėjo VSD įmokas. Mažoji bendrija turi pelno mokesčio nepriemoką. Ar galima minėtomis VSD įmokomis padengti pelno mokesčio nepriemoką?

Vyriausiojo buhalterio kalendorius (2019 m. kovo 19 d.- balandžio 2 d.)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-557-575/2019

Keitėsi Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas ir Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Keitėsi Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašai

Keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės